ვაკანსიები

GASB - შენი წარმატება იწყება აქ!

ინფრასტრუქტურა

სკოლის საერთაშორისო სტანდარტების თანამედროვე კამპუსის ინფრასტრუქტურა და რეკრეაციული ზონები განთავსებულია 13000 კვ.მ. ფართობზე.

სასკოლო კლუბები

სკოლაში ფუნქციონირებს 20-მდე საგანამანათლებლო - შემეცნებითი, შემოქმედებითი წრე და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროფილის პროფესიული კლუბი, რომელშიც სკოლის მოსწავლეები საკუთარი ინტერესების შესაბამისად გაწევრიანდებიან.

ყველა სიახლე

ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა

შენი წარმატება იწყება აქ!

პარტნიორები
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner