2020-2021
სასწავლო წელი
სწავლის დღეების
რაოდენობა
სექტემბერი 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ოქტომბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22
ნოემბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21
დეკემბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20
იანვარი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 13
თებერვალი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
მარტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16
აპრილი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20
მაისი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19
ივნისი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10
  • შაბათი და კვირა
  • სასწავლო დღეები
  • სასწავლო წლის დაწყება და დასრულება
  • შრომის კოდექსითა, საქ.განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და სკოლის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უქმე დღეები
  •  XII კლასელებისთის სწავლის დასრულება
უქმე დღეები არდადეგები განმარტება
14 ოქტომბერი - მცხეთობა ზამთრის არდადეგები v სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს (XII კლასისთვის - 20 მაისს).
23 ნოემბერი - გიორგობის დღესასწაული 30 დეკემბერი - 14 იანვარი
19 იანვარი - ნათლისღება v I-XI კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 170 სასწავლო დღეს
3 მარტი - დედის დღე საგაზაფხულო არდადეგები (I სემესტრი -74 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 96 სასწავლო დღე).
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი - 14 მარტი
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე v XII კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 153 სასწავლო დღეს
26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე სააღდგომო არდადეგები (I სემესტრი -74 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 79 სასწავლო დღე).
I-XI კლასები     XII კლასი
ორშაბათი 34 30
სამშაბათი 36 32
ოთხშაბათი 31 29
ხუთშაბათი 35 32
პარასკევი 34 30
სულ დღეები წლის განმავლობაში 170 153