2023-2024
სასწავლო წელი
სწავლის დღეების
რაოდენობა
სექტემბერი 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10
ოქტომბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22
ნოემბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21
დეკემბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21
იანვარი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
თებერვალი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  23
მარტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16
აპრილი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21
მაისი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18
ივნისი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9
  • შაბათი და კვირა
  • სასწავლო დღეები
  • სასწავლო წლის დაწყება და დასრულება
  • შრომის კოდექსითა, საქ.განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და სკოლის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უქმე დღეები
  •  XII კლასელებისთის სწავლის დასრულება
უქმე დღეები არდადეგები განმარტება
14 ოქტომბერი - მცხეთობა ზამთრის არდადეგები სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 14 ივნისს (XII კლასისთვის - 20 მაისს).
23 ნოემბერი - გიორგობის დღესასწაული 30 დეკემბერი - 14 იანვარი
19 იანვარი - ნათლისღება  I-XI კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 174 სასწავლო დღეს
3 მარტი - დედის დღე საგაზაფხულო არდადეგები (I სემესტრი - 75 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 99 სასწავლო დღე).
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი - 14 მარტი
9 აპრილი - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, სააღდგომო არდადეგები
საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე 3 მაისი - 6 მაისი
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე  XII კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 156 სასწავლო დღეს
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე  (I სემესტრი - 75 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 81 სასწავლო დღე).
26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
I-XI კლასები     XII კლასი
ორშაბათი 35 32
სამშაბათი 35 31
ოთხშაბათი 36 32
ხუთშაბათი 34 30
პარასკევი 34 31
სულ დღეები წლის განმავლობაში 174 156