2022-2023
სასწავლო წელი
სწავლის დღეების
რაოდენობა
სექტემბერი 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12
ოქტომბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20
ნოემბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21
დეკემბერი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22
იანვარი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10
თებერვალი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  20
მარტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17
აპრილი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 18
მაისი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20
ივნისი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11
  • შაბათი და კვირა
  • სასწავლო დღეები
  • სასწავლო წლის დაწყება და დასრულება
  • შრომის კოდექსითა, საქ.განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და სკოლის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უქმე დღეები
  •  XII კლასელებისთის სწავლის დასრულება
უქმე დღეები არდადეგები განმარტება
14 ოქტომბერი - მცხეთობა ზამთრის არდადეგები სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს (XII კლასისთვის - 19 მაისს).
23 ნოემბერი - გიორგობის დღესასწაული 30 დეკემბერი - 15 იანვარი
19 იანვარი - ნათლისღება  I-XI კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 171 სასწავლო დღეს
3 მარტი - დედის დღე საგაზაფხულო არდადეგები (I სემესტრი - 75 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 96 სასწავლო დღე).
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე 3 მარტი - 12 მარტი
9 აპრილი - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, სააღდგომო არდადეგები
საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე 14 აპრილი - 17 აპრილი
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე  XII კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 153 სასწავლო დღეს
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე  (I სემესტრი - 75 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 78 სასწავლო დღე).
26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
I-XI კლასები     XII კლასი
ორშაბათი 35 33
სამშაბათი 35 28
ოთხშაბათი 35 29
ხუთშაბათი 36 35
პარასკევი 30 28
სულ დღეები წლის განმავლობაში 171 153