ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლას 2018 წლის 23 მაისს 6 წლის ვადით მიენიჭა ავტორიზაცია დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით. 

  • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებლებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://bit.do/femhq