• სკოლის მისიაა, აღზარდოს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და განვითარებაზე ორიენტირებული, სამართლიანი, პასუხისმგებლიანი და მაღალი ადამიანური ღირებულებების მქონე მსოფლიო მოქალაქე.
 • სკოლის გრძელვადიანი ხედვის შესაბამისად, იგი არის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით და ინტერნაციონალიზაციის მაღალი ხარისხით, უზრუნველყოფილია ყველა პირობა მოსწავლეთა აკადემიური წარმატებისათვის, ასევე, მათი ემოციური და ფსიქო- სოციალური განვითარებისათვის.
 • ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის ღირებულებებია: 

  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა
  • გუნდურობა 
  • სამართლიანობა 
  • გამჭვირვალობა 
  • კეთილსინდისიერება