ეტიუდი “ვეფხისტყაოსანი” - სიბრძნის წიგნი

დღეს ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ჩატარდა კონფერენცია - ეტიუდი “ვეფხისტყაოსანი” - სიბრძნის წიგნი.

X კლასის მოსწავლეებმა წარადგინეს რეფერატული ნაშრომები თემებზე:

  • ქართველი მწერლები “ვეფხისტყაოსანზე”;
  • ქალთა სახეები “ვეფხისტყაოსანში”;
  • მიჯნურობა “ვეფხისტყაოსანში”;
  • მეგობრობა “ვეფხისტყაოსანში”;
  • “ვეფხისტყაოსნის” ასტროლოგია.

ამასთან, გაითამაშეს ეტიუდები შემდეგი ეპიზოდებიდან:

  • თინათინის გამეფება;
  • თინათინისა და ავთანდილის თათბირი;
  • ნესტან-დარეჯანისა და ტარიელის თათბირი.

შეასრულეს “თამარ მეფის კავატინა” დიმიტრი არაყიშვილის ოპერიდან “თქმულება შოთა რუსთაველზე”.

ღონისძიების მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

კონფერენცია - ეტიუდის ორგანიზატორი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თამარ დევაძე.