• ხელმძღვანელი
  • კათედრის შესახებ

დავით ონიაშვილი

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრის ხელმძღვანელი

info@gasb.edu.ge