• ხელმძღვანელი
  • კათედრის შესახებ

დიანა გოგიჩაიშვილი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრის ხელმძღვანელი

info@gasb.edu.ge