• ხელმძღვანელი
  • კათედრის შესახებ

ეკა ლებანიძე

უცხო ენების კათედრის ხელმძღვანელი

info@gasb.edu.ge