• ხელმძღვანელი
  • კათედრის შესახებ

ნათია მახარაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი

info@gasb.edu.ge