• ხელმძღვანელი
  • კათედრის შესახებ

ირაკლი ჩიტაია

მათემატიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კათედრის ხელმძღვანელი

info@gasb.edu.ge