10%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებთ: 

  • ოჯახიდან ორი ან მეტი ბავშვის სკოლაში ჩარიცხვის შემთხვევაში;
  • სწავლის საფასურის 30 ივნისამდე ერთიანად გადახდის შემთხვევაში.