ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში გადაიხდით სწავლის საფასურის 19%-ს.  

დარჩენილი საფასურის გადახდა შესაძლებელია სემესტრულად, 2 თანაბარ ნაწილად შემდეგი გრაფიკით:
  • სწავლის საფასურის პირველი ნაწილის გადახდა უნდა განხორციელდეს 30 სექტემბრამდე;
  • სწავლის საფასურის მეორე ნაწილის გადახდა უნდა განხორციელდეს 30 იანვრამდე. 

სწავლის საფასურის 30 ივნისამდე ერთიანად გადახდის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.