ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში სწავლის წლიური საფასური 2024-2025 სასწავლო წლისთვის შეადგენს 7500 ლარს*.  
 
სწავლის საფასური, გარდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამისა,  მოიცავს: 

  • I-VI კლასელებისთვის გაკვეთილების შემდეგ გახანგრძლივებული ფორმატით სწავლებას; 
  • უცხო ენებისა და მათემატიკის გაძლიერებულ სწავლებას;
  • სპორტულ-გამაჯანსაღებელ და შემეცნებით-შემოქმედებით წრეებსა და კლუბებში მოსწავლის ინტეგრირების შესაძლებლობას საკუთარი ინტერესების შესაბამისად;
  • სასკოლო ფორმას;
  • კვებას (სადილს - უფროსკლასელების შემთხვევაში, ხოლო I-III კლასის მოსწავლეებისთვის სამხარსა და სადილს)