• პედაგოგი
  • კლუბის შესახებ

სალომე ხოშტარია

თანამედროვე ბალეთის კლუბის პედაგოგი

info@gasb.edu.ge