• პედაგოგი
  • კლუბის შესახებ

თამარ ბერიძე

თანამედროვე ცეკვის კლუბის პედაგოგი

info@gasb.edu.ge

თამარ ბერიძე არის ქორეოგრაფიული სტუდია „B.T Art“ დამფუძნებელი და პედაგოგი; ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიის ასისტენტი; იგი ფლობს ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების და თბილისის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის დოქტორის აკადემიური ხარისხს.