წარმოგიდგენთ GASB-ის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს

მსოფლიოში მიმდინარე ეპიდ ვითარებიდან გამომდინარე სწავლა–სწავლების უწყვეტობისა და განათლების მიღების შესაძლებლობა GASB-ში დისტანციური სწავლების რეჟიმში მიმდინარეობს . 

წარმოგიდგენთ GASB-ის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს!