ბათუმის ქართულ-ამერიკულმა სკოლამ წარმატებით გაიარა საქართველოს შრომის ინპექციის მონიტორინგი

ბათუმის ქართულ-ამერიკულმა სკოლამ წარმატებით გაიარა საქართველოს შრომის ინპექციის მონიტორინგი.

საკორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, კერძო/საჯარო სკოლების საქმიანობა აუცილებელია განხორციელდეს, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული რეკომენდაციების სრული დაცვით.

ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა სრულად აკმაყოფილებს ახალი კორონავირუსით (Covid-19) გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს.