პიროვნული განვითარებისა და ეფექტური კომუნიკაციების სალექციო კურსი

ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში კანტის აკადემიის პიროვნული განვითარებისა და ეფექტური კომუნიკაციების პროგრამა" გრძელდება.

პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სწორ პიროვნულ განვითარებას, დაეხმაროს ახალი თაობის ლიდერებს საკუთარი თავის შეცნობაში და მათი მთავარი უპირატესობის აღმოჩენაში.

თემა : ლოგიკა, დამახსოვრების ტექნიკა, სწრაფი კითხვა

ლექტორი: თორნიკე ქოროღლიშვილი

სალექციო მოდულის ფარგლებში , სპეციალურად GASB-ის IX-X კლასის მოსწავლეებისთვის, თბილისიდან ბათუმს კიდევ რამდენიმე მოწვეული ლექტორი ეწვევა.