ამერიკის შეერთებული სტატების დამოუკიდებლობის დღე

ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ულოცავს ყველა ამერიკელს დამოუკიდებლობის დღეს!