უსკოს შეხვედრა GASB-ში

ბათუმის ქართულ-ამერიკულ სკოლაში აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ მომზადებული პროექტით - ,,ჩემი პირველი არჩევნები“ - სასწავლო-საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა.

აღნიშნულ კურსს ჩვენი სკოლის IX-XII კლასის მოსწავლეები დაესწრნენ.

მოსწავლეებს შესაძლებლობა მიეცათ მიეღოთ ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა:

 • არჩევნების სახეები;
 • საქართველოს არჩევითი ორგანოები;
 • საარჩევნო პრინციპები;
 • არჩევნების ისტორია საქართველოში;
 • საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია;
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები;
 • უსკოს ფუნქციები;
 • არჩევნების ადმინისტრირება;
 • ახალგაზრდების როლი საარჩევნო პროცესებში;
 • ერთი ხმის მნიშვნელობა;
 • ელექტრონული არჩევნები.

შეხვედრის ბოლოს მოსწავლეები ელექტრონული არჩევნების შესახებ ვიდეო მასალას გაეცნენ.

ტრენინგს უსკოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უძღვებოდნენ.

პროექტს ორგანიზებას უწევს უსკოს ინსტიტუციური განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი.