ექიმთან ვიზიტი

GASB-ის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით პერიოდულად უტარდებათ ინტერაქტიული გაკვეთილები.

Iდ კლასის მოსწავლეებს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩაუტარდათ პრაქტიკული გაკვეთილი თემაზე - „ექიმთან“.

გაკვეთილის განხილვის შემდგომ ჩვენმა პატარებმა მოირგეს სამედიცინო ოთახში როლური თამაშის მეთოდის გამოყენებით ექიმისა და პაციენტის როლები.

პედაგოგი: ხათუნა ხარატი