ლუკა მალაყმაძის წარმატება!

გვინდა გაგიზიაროთ ჩვენი მოსწავლის, ლუკა მალაყმაძის, წარმატება. მისი ლიტერატურული ნამუშევარი, ლექსები დაიბეჭდა სალიტერატურო-სამხატვრო და საზოგადოებრივ ჟურნალში ,,ჭოროხი”.

ჟურნალი ,,ჭოროხი” გამოდის პერიოდულად და მოიცავს ჩვენი დროის, თანამედროვე, მწერლებისა და პოეტების ნაშრომებს.

GASB ულოცავს ლუკას ამ წარმატებას!