2018-2019 სასწავლო წლის GASB მედალოსნები

ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ულოცავს 2018-2019 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებს სალომე მიქელაძეს და ნიკა ჯიმშერაძეს, რომლებმაც წარჩინებით დაასრულეს ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის საგანმანეთლებლო პროგრამა და დაჯილდოვდნენ ოქროს მედალით.