ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის ღირებულებებია: 

  • განვითარებაზე ორიენტაცია 
  • გუნდურობა 
  • სამართლიანობა 
  • გამჭვირვალობა 
  • კეთილსინდისიერება